Cervixcytologie

Op het gebied van cervixcytologie is er sinds de invoering van het nieuwe BVO baarmoederhalskanker veel veranderd.

De afgelopen weken is LabPON meerdere keren benaderd door patiënten vanwege een onterecht ingestuurde uitstrijk op Medische Indicatie door de huisarts, met het verzoek deze te crediteren. Echter, wij hebben het onderzoek op verzoek van de huisarts al uitgevoerd en dus ook de bijbehorende kosten gemaakt en kunnen deze derhalve niet crediteren.

Hieronder nogmaals een aantal praktische zaken en aandachtspunten omtrent cervixcytologie:

  • Alleen de Medische Indicatie (MI) uitstrijken worden in behandeling genomen en gescreend door LabPON. Alle BVO uitstrijken door het Radboud. Voor de schifting van MI en BVO uitstrijken is het erg belangrijk dat u (de inzender) de MI uitstrijken in de rode etuis van LabPON verpakt.
  • Er zijn nieuwe aanvraagformulieren voor de Medische Indicatie. U kunt deze via onze website downloaden.
  • Wanneer een HrHPV test? In het kader van BVO als primaire screening, bij MI als er sprake is van licht afwijkende cellen (PAP2/3A1) in het cytologisch onderzoek, bij follow up van CIN en op indicatie gesteld door de patholoog.
  • Als de patiënte recht heeft op een BVO uitstrijk, maar geen aanvraagformulier heeft dan kan deze worden aangevraagd bij Bevolkingsonderzoek Oost. Zonder formulier is er geen BVO mogelijk.
  • Vrouwen die bij een BVO uitstrijk de uitslag hrHPV positief met Pap 1 hebben, worden na een half jaar opnieuw uitgenodigd vanuit BVO. Dit is voor de vrouw gratis. Het komt helaas voor dat deze vervolg onderzoeken via MI worden gedaan. Dit moet de vrouw dan vervolgens zelf betalen. De voorgeschreven herhaaladviezen zijn daarnaast dan niet meer goed te volgen.

Indien er klachten of andere afwijkingen zijn is het nieuwe BVO NIET geschikt en zal er nader gynaecologisch onderzoek moeten worden verricht met onder andere het nemen van een uitstrijkje (MI) dat cytologisch zal worden beoordeeld door Labpon op indicatie inclusief een high-risk human papillomavirus (hrHPV)-test.

Er zijn een aantal indicaties die cervixcytologisch onderzoek buiten het BVO rechtvaardigen. Deze staan beschreven in de Standaard Preventie en vroegdiagnostiek van Cervixcarcinoom en Standaard Vaginaal Bloedverlies van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en in de richtlijn CIN, AIS en VAIN. Wanneer een vrouw voor een bevolkingsonderzoek uitstrijkje bij de huisarts komt, kan tijdens de anamnese duidelijk worden dat de vrouw klachten heeft. Ook tijdens het afnemen van het uitstrijkje kan blijken dat er sprake is van afwijkingen. De huisarts besluit (in overleg met de vrouw) of indicatief onderzoek nodig is.

Indien de huisarts bij klachten besluit toch een bevolkingsonderzoek uitstrijkje te maken, geldt het volgende:

  • Bij een positieve hrHPV-uitslag en cytologische afwijkingen wordt de vrouw op de gebruikelijke wijze doorverwezen naar de gynaecoloog.
  • Bij een positieve hrHPV-uitslag zonder cytologische afwijkingen overweegt de huisarts of de vrouw in de follow-up van het bevolkingsonderzoek kan blijven (cytologie na 6 maanden) of dat er bij persisteren van de klachten een indicatief uitstrijkje dient te worden afgenomen. In het laatste geval adviseert de huisarts de vrouw om zich voor deze komende ronde van het BVO af te melden bij de screeningsorganisatie, zodat zij geen uitnodiging/herinnering voor het vervolgonderzoek (na 6 maanden) ontvangt.
  • De hrHPV-uitslag is negatief. De huisarts neemt bij persisteren van de klachten een indicatief uitstrijkje.
COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND