COVID-19 leidt mogelijk tot achterstand in duizenden diagnosen

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) trekt aan de bel: er zijn dit jaar 15 procent minder diagnoses gesteld dan de afgelopen vijf jaar het gemiddelde was.

Dat er grote achterstanden waren en ook minder verwijzingen door huisartsen vanwege corona, was al langer duidelijk. Daarom werd een piek verwacht om de achterstand weer in te lopen. Uit onderzoek van de NVVP en pathologiedatabase van PALGA Foundation blijkt dat de daling en het herstel van de diagnostiek na de eerste coronagolf is uitgebleven. Met uitzondering van acute zorg blijkt dat 10 tot 15 procent van de diagnoses 'ontbreekt'.

Ook LabPON ziet in de regio deze daling terug

Tijdens de eerste golf, vanwege de COVID-19 pandemie werd de reguliere zorg bij de huisarts en in de ziekenhuizen drastisch afgeschaald. Ook werden de bevolkingsonderzoeken, borstkanker en darmkanker tijdelijk stopgezet. Dit heeft geleid tot een sterke daling in het aantal diagnosen dat door pathologen van weefselonderzoek werd gesteld. In deze regio ziet LabPON o.a. een daling van diagnoses van ruim 10% in melanomen, 26% mammacarcinomen en 27% coloncarcinomen.

melanomen grafiek

mammacarcinomen grafiek

coloncarcinomen grafiek

Ga met klachten naar huisarts

Volgens de pathologen moeten er twee dingen gebeuren om de gezondheidsschade te beperken: Jos Bart (voorzitter NVVP): ‘Het is belangrijk dat mensen met klachten zich blijven melden bij de (huis)arts. Iris Nagtegaal, voorzitter van PALGA: ‘Wij roepen op om buitengewoon terughoudend te zijn met het stopzetten van bevolkingsonderzoeken.’

Bronnen:

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND