• Start
 • Nieuws
 • Laatste nieuws
 • Insturen materiaal voor pathologie onderzoek bij verdenking op covid-19

Insturen materiaal voor pathologie onderzoek bij verdenking op covid-19

Wij krijgen regelmatig vragen op welke wijze materiaal met verdenking op COVID-19 moet worden ingezonden naar LabPON.

Omtrent de behandeling van preparaten met verdenking van COVID-19 verdachte patiënten zijn aanvullende maatregelen nodig ten opzichte van de standaard procedure om zorg te dragen voor een veilige verwerking van het ingezonden materiaal:

 1. Als er materiaal van een COVID-19 verdachte patiënt wordt ingestuurd (ongeacht het afnamemateriaal), dan verzoeken wij u om dit (conform ook andere besmettelijke aandoeningen) te allen tijde op de aanvraag duidelijk te vermelden.
  • Bij digitaal aanvragen: gaarne dit bovenaan in hoofdletters bij de klinische gegevens vermelden.
  • Bij papieren aanvragen: aan de voorzijde van het aanvraagformulier, gearceerd vermelden.
 2. Belangrijk is dat bij insturen van het materiaal de buitenzijde van de verpakking van de preparaten vrij is van een mogelijk virus. Deze verpakking wordt namelijk op meerdere momenten in het proces door verschillende mensen aangeraakt en dit zou dan ook besmettingsgevaar kunnen opleveren. Derhalve vragen wij u om in deze gevallen het preparaat indien mogelijk niet tijdens de procedure op de operatie/behandelkamer in het potje, emmer, sealzak of safetybag doen maar erna en in ieder geval altijd na het sluiten van de verpakking de buitenkant van de verpakking te desinfecteren alvorens deze wordt ingeleverd. Daarna kan het preparaat verwerkt worden volgens de standaard procedure.
  Het verzorgen, bewaren, verzenden en transport van de preparaten gaat vervolgens verder volgens de geldende inzendrichtlijnen.
 3. Wanneer het weefsel na ontvangst in ons laboratorium nog onvoldoende gefixeerd is (dit kan samenhangen met de aard en de grootte van het materiaal), zal het materiaal langer gefixeerd worden dan materiaal dat niet COVID19-verdacht / besmet is, voordat het verder in behandeling wordt genomen. Houdt u er rekening mee dat deze verlengde fixatietijd ca. 48 uur kan duren, zodat onze medewerkers nadien veilig het materiaal kunnen verwerken volgens de normale procedures.

Mocht u nog specifieke vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND