Inzenden urine door huisartsen

Inzenden urine door huisartsen

Ons Laboratorium ontvangt geregeld vragen van huisartsen over het inzenden van urine voor cytologisch onderzoek. Met name de vraag welke monsterhouders (buizen) daarvoor gebruikt moeten worden wordt vaak gesteld.

Vanaf vandaag bieden wij u de mogelijkheid deze monsterhouders via onze website: online te bestellen. U ontvangt dan een set van 5 buizen en bijbehorende stickers, goed voor 5 inzendingen.

Per inzending vult u de buis volledig met gelijke delen urine en ethanol 50%. Op de sticker vult u naam en geboortedatum in van de patiënt (geen stift of vulpen gebruiken) en plakt deze op de buis. U vult op de gebruikelijke wijze een PA-formulier in en zendt het onderzoek met formulier in een gesloten enveloppe naar het Laboratorium via een van de bekende afhaalpunten.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND