LabPON heeft de BVO-darmkanker audit 2021 glansrijk doorstaan.

LabPON heeft de BVO-darmkanker audit 2021 glansrijk doorstaan.

Op 21 april zijn we bezocht door een auditteam van de screeningsorganisatie voor het bevolkingsonderzoek.
We hebben de BVO-darmkanker audit glansrijk doorstaan.

Het auditteam was onder de indruk van ons 'kwaliteitsdenken' en er zijn geen aanbevelingen of verbeterpunten aangedragen. Dit betekent dat onze accreditatie voor het BVO-darmkanker wordt verlengd. Daarnaast werkt de screeningsorganisatie zelf aan verbeteringen op onder meer het vlak van ICT en applicaties waarbij de feedback uit ons laboratorium wordt meegenomen.

Complimenten zijn niet alleen op zijn plaats voor de direct betrokkenen bij het BVO, maar juist voor alle LabPON medewerkers die zich inzetten om de kwaliteit zichtbaar goed op orde te hebben in ons laboratorium.

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND