Meldingen (Signalering) op de uitslag

LabPON legt al sinds jaar en dag d.m.v. het toekennen van een signalering bij het onderzoek afwijkingen vast met betrekking tot niet conform de instructies aangeleverde monsters.  Op enkele signaleringen na werden deze niet vermeld in het verslag. Vanuit normering (ISO15189) is het laboratorium echter verplicht om op een uitslag te vermelden of er bijzonderheden waren met het door u ingezonden materiaal.

Om die reden zullen per direct een extra aantal signaleringen worden vermeld in het verslag. De selectie is  door de voorzitter van de medische staf gemaakt op basis van de relevantie voor de betrouwbaarheid van de uitslag.  Het betreft die afwijkingen die niet opgelost zijn na contact met de aanvrager/kliniek en mogelijk gevolgen kunnen hebben op het resultaat en dus van belang voor de aanvrager. De patholoog zal dit in het verslag waar nodig toelichten.
 
Het gaat om:

  • Monster: Ten onrechte ongefixeerd ontvangen
  • Monster: Ten onrechte gefixeerd ontvangen
  • Monster: Potje / buis zonder monster
  • Monster: Ontvangen in een te kleine pot
  • Monster: Ontvangen op een te kleine hoeveelheid fixatief
  • Monster: Ontvangen in foutief fixatief
  • Monster: Na telefonisch contact met inzender blijkt het materiaal te zijn verwisseld in de kliniek
  • Aanvraag: Klinische gegevens zijn medisch inhoudelijk niet compleet / niet correct
  • Aanvraag: Materiaal niet door inzender conform inzendinstructies aangekondigd
  • Monster: Materiaal op polytransportbuffer niet gekoeld bewaard

 

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND