Nieuwe privacy proof verzendetuis

Nieuwe privacy proof verzendetuis

Beste collega,

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat LabPON, met ingang van heden, over op het gebruik van privacy proof verzendetuis.

U hoeft zelf niets te doen. De komende weken ontvangt u een aantal nieuwe complete sets met verzendmateriaal voor histologisch onderzoek, uiteraard zijn de etuis ook te gebruiken voor het verzenden van verzendmateriaal voor cytologisch onderzoek.

Wij sturen u géén nieuwe aanvraagformulieren. Hiervoor verwijzen wij u graag naar ZorgDomein. Het aanvragen via ZorgDomein levert u de volgende voordelen op:

  • Minder foutgevoelig door digitalisering van het verwerkingsproces.
  • U heeft altijd het meest up-to-date aanvraagformulier voor laboratoriumdiagnostiek ter beschikking.
  • Door uitvraag klinische info (verplicht veld) krijgt u gerichter antwoord op uw vraagstelling.
  • Direct inzicht in afname- en inzendinstructies.
  • Probleemgestuurde aanvraag voor medische microbiologie volgens de NHG richtlijnen.
  • Relevante informatie uit het medisch dossier (SOEP-regels) is automatisch ingevuld voor pathologie.
  • Informatie in doorlooptijden met betrekking tot pathologie.

Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein, maar wilt u wel digitaal een onderzoek aanvragen voor pathologie? Meldt u zich dan aan via ZorgDomein.nl. Uiteraard bestaat er nog steeds de mogelijkheid om het aanvraagformulier te downloaden op onze website: labpon.nl/voor-huisartsen. U vindt hier tevens de handleiding voor het aanvragen via ZorgDomein.

Uw huidige voorraad rode en groene verzendetuis mag u nog gewoon gebruiken. Wanneer u de nieuwe sets van ons heeft ontvangen kunt u de oude groene en rode etuis vernietigen.
Indien u nieuwe voorraad wilt bestellen dan kan dit via: labpon.nl/bestelformulier.

Met vriendelijke groeten,
Anoek Groenhuijsen
Hoofd Unit Medische Administratie
Laboratorium Pathologie Oost-Nederland

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND