Nieuwsbrief Huisartsen november 2020

Nieuwe instructieposter: inzenden materiaal door huisarts

Onlangs is gebleken dat een aantal materialen voor pathologie onjuist zijn verpakt. De materialen bleken verpakt te zijn in een safetybag voor BVO Baarmoederhalskanker. Indien het afgenomen materiaal voor pathologie in een verkeerde safetybag wordt verpakt, zal het onjuist verzonden worden naar het MC Radboud. Materiaal voor LabPON mag alleen verpakt worden in de door hen aangeleverde safetybags. Om de verpakkingsinstructies te verduidelijken ontvangt u een nieuwe instructieposter voor het inzenden van materiaal door de huisarts. Deze poster is tevens te downloaden op deze website.

Klanttevredendheidsonderzoek (KTO) huisartsen

Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin u als huisarts tevreden bent over de dienstverlening door LabPON en in het bijzonder over eventuele verbeterpunten, zouden we het erg op prijs stellen als u de enquête digitaal invult. Dit zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. In september heeft er op het HAWeb reeds een oproep gestaan voor het invullen van ons klanttevredenheidsonderzoek. Wij kunnen ons voorstellen dat in de huidige hectische periode het wellicht aan uw aandacht is ontsnapt, daarom nogmaals het verzoek deze enquête in te vullen. De enquête is in te vullen via deze link op onze website of in de oproep op HAWeb.

ZorgDomein

Digitale registratie monsterafnamegegevens
LabPON krijgt vragen vanuit huisartspraktijken of het noodzakelijk is het geprinte formulier van ZorgDomein mee te sturen? Helaas is dit voor ons nog steeds noodzakelijk in het door Zorgdomein voorgeschreven proces en de registratiewijze. Voor LAbPON is het essentieel dat er een formulier bij het materiaal zit met het bijhorende ordernummer van ZorgDomein. Dit voor de unieke match tussen materiaal en aanvraag.

We zijn ons er van bewust dat dit een extra inspanning vraagt van de praktijk maar dit is dus noodzakelijk voor patiëntveiligheid.

LabPON gaat binnenkort met ZorgDomein in gesprek om de mogelijkheden van optimalisatie c.q., anders inrichten van dit  aanvraagproces te onderzoeken om de inspanning vanuit de huisarts terug te kunnen dringen.

Contact

Mocht u nog specifieke vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND