Nieuwsbrief juli 2021

RvA ISO Audit

Voor LabPON stond in mei de herbeoordeling voor de Raad van Accreditatie (RvA) ISO 15189 op de planning. De resultaten van de audit waren uitmuntend. Uit de audit zijn nul bevindingen (NCB’s) voortgekomen, dit betekent dat op alle afdelingen het kwaliteitsdenken volledig gewaarborgd is. Een bijzonder goed resultaat! De auditoren waren zeer tevreden en spraken regelmatig hun bewondering uit over ons (management)kwaliteitssysteem. Het auditteam zal LabPON voordragen aan de directie van de RvA voor verlenging.
 
RvA

IDON

De vier diagnostiekaanbieders LabPON, LabMicTA, Medlon en MRON hebben de handen ineen geslagen onder de noemer IDON (Integrale Diagnostiek Oost Nederland). Binnen IDON stellen de vier partijen gezamenlijk een toekomstvisie op voor zinnige zorg voor de patiënt. De intentieverklaring is recentelijk getekend en naar verwachting zal in juli de coöperatie worden opgericht. 

Aanvragen Zorgdomein

Het aantal digitale aanvragen door huisartsen via Zorgdomein neemt toe en dit is een mooie ontwikkeling waar we met zijn allen naartoe werken. Maar we merken regelmatig dat (patiënt)informatie, waaronder soms zeer persoonlijke informatie, in de digitale aanvraag wordt vermeld die niet relevant is voor LabPON. Via deze weg willen wij de aanvragende artsen vriendelijk verzoeken om alleen informatie die relevant is voor de onderzoeksvraagstelling te vermelden op de digitale aanvragen via Zorgdomein. 
 
 

Vragen en feedback

Voor vragen of feedback verwijzen wij u graag naar deze pagina. 

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND