Nieuwsbrief juni 2016

Instructievideo huidweefsel beschikbaar

Op onze Website is een instructievideo geplaatst voor het inzenden van huidweefsel. Daarin wordt uitgelegd waarom het essentieel is om de diverse rubrieken op het aanvraagformulier in te vullen en welke informatie daarbij precies van u verwacht wordt. Daarnaast is overzichtelijk in beeld gebracht of en hoe de verschillende huidweefsels gefixeerd moeten worden, wat de eventuele bewaarcondities voorafgaand aan transport zijn en welk onderzoek moet worden aangekondigd. Ook wordt ingegaan op de risico’s van te weinig fixatievloeistof (bijv. door lekkage). Correcte nummering, controle, verpakking en verzending maken de instructie compleet. De video is gemaakt in samenwerking met het MST.

Bekijk de video bij de instructie huidbiopten

Aanvraagformulier wijziging patiëntgegevens

Nadat u een aanvraag voor pathologisch onderzoek heeft ingezonden kan op enig moment na verzending blijken dat er een fout is gemaakt bij het invullen van de patiëntgegevens. In het verdere proces kan dit tot desastreuze fouten leiden. LabPON wil graag meewerken aan het herstel van de fout, maar kan dit alleen met uw schriftelijk verzoek en voldoende gegevens. Op de Website is een "Aanvraagformulier wijziging patiëntgegevens" beschikbaar, waarop u online alle gewenste gegevens kunt invullen. LabPON neemt na ontvangst van het ingevulde, door de aanvragend arts ondertekende, formulier de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling.

Klik hier voor het "Aanvraagformulier wijziging patiëntgegevens"

Nieuwe en aangepaste aanvraagformulieren te downloaden via de Website
Er is een nieuw formulier "Aanvraag pathologisch onderzoek Radiologie MST" ontwikkeld op verzoek van de betreffende inzenders. Het bevat alle benodigde rubrieken voor een echogeleide cytologische punctie uit de schildklier.
In samenspraak met de plastisch chirurgen is het formulier "Aanvraag pathologisch onderzoek Plastische chirurgie" ontwikkeld met alle specifieke rubrieken voor dat vakgebied.
Het formulier "Medische Indicatie Cytologisch onderzoek baarmoederhals" is uitgebreid met de rubriek Ziekenhuis.
Raadpleeg met enige regelmaat de website voor de meest actuele aanvraagformulieren.

Links naar de formulieren:
Aanvraag pathologisch onderzoek Radiologie MST
Aanvraag pathologisch onderzoek Plastische chirurgie
Medische Indicatie Cytologisch onderzoek baarmoederhals

Poster Inzenden van cytologisch materiaal

De poster inzendinstructie cytologie deel 1 is aangepast. Er zijn wijzigingen in het inzenden van buikspoelvocht en ovariumcystevocht.
Bekijk de inzendinstructie van buikspoelvocht en ovariumcystevocht.

De aangepaste poster kunt u hier vinden.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND