Obductie in tijden van COVID-19

Inmiddels leven we al geruime tijd in het corona tijdperk, en het landelijk beleid om geen obducties uit te voeren is verlaten.

LABPON onderkent de wens van zowel nabestaanden als onze collega medisch specialisten om obducties aan te kunnen vragen. O.b.v. de nu bekende gegevens omtrent risico’s en beschermingsmaatregelen zien wij inmiddels voldoende mogelijkheden om aan deze wens weer (grotendeels) te voldoen.

Bij het ontbreken van duidelijke minimale landelijke richtlijnen om besmetting van personen in en buiten de obductieruimte te voorkomen, zijn wij hierbij wel genoodzaakt beperkingen te hanteren bij de uitvoering. Daarbij is de randvoorwaarde dat er voldoende beschermingsmiddelen en mogelijkheden tot steriliseren van de obductieruimte moeten zijn.
Met de kennis van nu zal het volgende beleid worden gehanteerd bij de aanvraag van een obductie:

  • Zeker geen COVID infectie: normale procedure obductie.
  • Bewezen COVID: Overleg met aandachtspatholoog (obducent) over de indicatie en uitvoering. De obducent bepaalt mede of volledige obductie mogelijk is, dan wel partiele obductie of gericht onderzoek van 1 of meerdere organen.
  • Mogelijk COVID: Klinische verdenking is leidend. Bij klinische verdenking in beginsel conform bewezen COVID.

Een en ander betekent dat vooraf wordt gecommuniceerd met de patholoog die het onderzoek zal uitvoeren over verwachtingen en mogelijkheden.
Op het reeds bestaande obductieaanvraagformulier kan nu (een vermoeden op) COVID aangevinkt worden. Dit formulier is te downloaden via onze website.
Het bovenstaande vernieuwde sectiebeleid zal per direct ingaan en kan bij voortschrijdend inzicht in de toekomst verder worden aangepast.”

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND