Obductie in tijden van COVID-19

Inmiddels leven we al geruime tijd in het corona tijdperk, en het landelijk beleid, n.l. om geen obducties uit te voeren, vooral vanwege de noodzaak tot beperking van het personenverkeer, beslag op de beschermingsmiddelen en onduidelijk risico over de vitaliteit van het virus na overlijden, is recent genuanceerd.

LABPON onderkent de wens van zowel nabestaanden als onze collega medisch specialisten om weer obducties aan te kunnen vragen. O.b.v. de nu bekende gegevens omtrent risico’s en beschermingsmaatregelen zien wij inmiddels mogelijkheden om aan deze wens weer (grotendeels) te kunnen voldoen.

Echter, bij het ontbreken van duidelijke minimale landelijke richtlijnen om besmetting van personen in en buiten de obductieruimte te voorkomen, zijn wij hierbij wel genoodzaakt enkele beperkingen te hanteren bij de uitvoering. Daarbij is de randvoorwaarde dat er voldoende beschermingsmiddelen en mogelijkheden tot steriliseren van de obductieruimte moeten zijn.

Met de kennis van nu zal het volgende beleid worden gehanteerd bij de aanvraag van een obductie:

  • Zeker geen COVID infectie (?): volledige obductie is mogelijk.
  • Bewezen COVID: indicatie in overleg met obducent. Enkel beperkte obductie mogelijk.
  • Mogelijk COVID: COVID test doen. 
    • Positief: obductie conform bewezen COVID.
    • Negatief en toch klinische verdenking: obductie conform een bewezen COVID
    • Negatief en geen klinische verdenking: volledige obductie is mogelijk.

Een en ander betekent dat in een aantal gevallen het resultaat van een COVID test moet worden afgewacht alvorens een obductie kan worden uitgevoerd, en dat vooraf wordt gecommuniceerd met de patholoog die het onderzoek zal uitvoeren over verwachtingen en mogelijkheden.

Op het reeds bestaande obductieaanvraagformulier kan nu (een vermoeden op) COVID aangevinkt worden. Dit formulier is te downloaden via onze website.

Het bovenstaande vernieuwde sectiebeleid zal per direct ingaan en kan bij voortschrijdend inzicht in de toekomst verder worden aangepast.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND