Patiënt gebaat bij samenwerking laboratoriumorganisaties

Patiënt gebaat bij samenwerking laboratoriumorganisaties

De laboratoriumorganisaties van medische diagnostiek, Medlon, LabPON en LabMicTA, gaan met verzekeraar Menzis samenwerken aan integrale diagnostiek in de regio Twente. Bij deze samenwerking zijn ook de ziekenhuizen MST, ZGT en de 1e lijn betrokken. De verwachting is dat de beeldvormende diagnostiek (MRON) hierbij zal gaan aansluiten.​

Bij integrale diagnostiek werken verschillende diagnostische disciplines samen. Door samen te werken zorgen zij voor de juiste diagnostiek op de juiste plaats: zoveel mogelijk dichtbij de patiënt (thuis of bij de huisarts) waar dat kan en alleen als het nodig is in het ziekenhuis. Hiermee verbetert de zorg voor de patiënt.

Om dit zo goed mogelijk te organiseren, slaan partijen handen ineen om te komen tot één uniform digitaal portaal voor de aanvrager. De uitslagen kunnen na akkoord van de patiënt via een digitale terugkoppeling ingezien worden door aanvragende en/of behandelende arts. Daarnaast kan de patiënt ook zelf de uitslag bekijken, nadat de arts hem/haar heeft geïnformeerd over de betekenis van de uitslag.

Met deze samenwerking verhogen we dus niet alleen de kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënt en aanvrager, maar voorkomen we ook dubbel uitvoeren van onderzoeken / prikken en onnodige of onjuiste doorverwijzingen. Hierdoor houden we geld over om te investeren in nieuwe en betere patiëntvriendelijke technieken.

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND