Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek huisartsen

Samenvatting

De respondenten zijn (heel) tevreden over de contacten met de medewerkers van LabPON, inclusief de pathologen en bodes. Daarnaast is men (heel) tevreden over het PA verslag, zowel inhoudelijk als over de doorlooptijd.

De Website werd door 70% bezocht, de meesten 1x per kwartaal. Van de bezoekers weet 53% van het bestaan van de inzendinstructies. Over de Website en de toegankelijkheid van de inzendinstructies is men (heel) tevreden.

Over de frequentie of tijdstip bode, het verpakkingsmateriaal en de koppelbaarheid van het PA verslag met het HIS was men in enkele gevallen minder tevreden. Helaas werd dit niet in alle gevallen toegelicht, of mocht er geen contact worden gezocht met de betreffende inzender.

Naar aanleiding van toelichtingen en opmerkingen wordt, waar mogelijk, contact opgenomen met de betreffende deelnemer. Enkele opmerkingen van administratieve aard en t.a.v. de verpakkingsmaterialen zijn daarbij opgehelderd en/of opgelost. Een aantal acties loopt nog.

Resultaten

In februari 2016 zijn 419 vragenlijsten verzonden met totaal 31 vragen, inclusief ruimte voor toelichting, verdeeld in 6 hoofdstukken:

  1. Contact met medewerkers LabPON (excl. Pathologen en bodes)
  2. Contact met bodes LabPON
  3. PA-verslag (excl. Bevolkingsonderzoek cervix)
  4. Contact met pathologen LabPON
  5. Website LabPON
  6. Nascholing etc.

Er werden 46 ingevulde vragenlijsten terugontvangen, wat overeenkomt met 11% deelname.
Hieronder per hoofdstuk de resultaten in een aantal grafieken en de toelicht waar relevant.

1. Contact met medewerkers LabPON (excl. Pathologen en bodes)

In de onderstaande grafiek de huisartsen die het afgelopen jaar een of meerdere contacten met LabPON hebben gehad.

Mate van tevredenheid over contact(en), in kleur die over de bereikbaarheid van LabPON resp. de medewerker

1

Toelichting:
De mate van tevredenheid wordt niet bepaald door het aantal keer dat er contact was.

2. Contact met bodes LabPON

In de onderstaande grafiek de huisartsen die de praktijk in de route van onze bodes hebben.

Mate van tevredenheid over frequentie/tijdstip bode, in kleur die over de attitude van de bode

2

Verpakkingswijze/verpakkingsmaterialen

Bent u tevreden over de verpakkingswijze/verpakkingsmaterialen?
44 huisartsen zijn (heel) tevreden, 2 minder tevreden.

3. Contact met pathologen LabPON

In onderstaande grafiek de huisartsen die in 2015 contact hebben gehad met een patholoog van LabPON.

Mate van tevredenheid over de bereikbaarheid van LabPON/de patholoog, in kleur die over contact(en)

3

4. PA-verslag (excl. Bevolkingsonderzoek cervix)

Aantal jaarlijks ontvangen PA verslagen, in kleur de mate van tevredenheid over de ontvangstsnelheid van de verslagen

4

Mate van tevredenheid over een eenduidige werkbare conclusie n.a.v. de vraagstelling in de rapportage

4 2

Mate van tevredenheid over snelle koppelbaarheid PA uitslag in het HIS

4 3

Mate van tevredenheid over het PA verslag qua omvang en informatie, in kleur over het aanreiken door LabPON van voldoende patiëntinfo

4 4

Gewenste doorlooptijd, in kleur de maximale doorlooptijd

4 5

5. Website LabPON

Frequentie bezoek van de website, in kleur de tevredenheid over de website

5

Frequentie gebruik van de inzendinstructies, in kleur of men weet van de inzendinstructies op de website

5 2

Mate van tevredenheid over de toegankelijkheid van de inzendinstructies

5 3

6. Nascholing etc.

Wilt u een geaccrediteerde pathologie georiënteerde bijscholing in de regionale scholingsagenda volgen?

6

Zijn er bijscholingen, i.s.m. bijv. dermatologen en chirurgen, die uw interesse hebben?

41x leeg, niet (direct), onbekend of n.v.t.
4x ja, waarvan 1x “prima item” en 2x met name gecombineerd met dermatologen.

Zou een bezoek en rondleiding aan ons laboratorium uw interesse hebben?

6 2

Toelichting:
Een aantal deelnemers was al eens rondgeleid.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND