Samen kunnen we de toenemende druk op de zorg aan

"Aantal diagnoses kanker stijgt komend decennium tot 156.000 per jaar" luidt de titel van het bericht dat recent door IKNL is gepubliceerd. Het aantal diagnoses kanker is gestegen van 118.000 in 2019 tot 156.000 in 2032. Dat is een stijging van 30% in 13 jaar ofwel ruim 2% gemiddeld per jaar. Oorzaken zijn de dubbele vergrijzing: er zijn steeds meer ouderen die steeds ouder worden, een slechte leefstijl zoals roken, overgewicht en overmatige blootstelling aan de zon. Maar ook het risico om te overlijden aan kanker wordt kleiner, waardoor steeds meer mensen leven met of na kanker. Deze factoren zullen een forse druk op de zorg gaan uitoefenen en in het bijzonder op de pathologie.

De zorg en daarmee oncologie in samenwerking met pathologie staat de komende jaren voor een grote uitdaging om de toename van het aantal diagnoses kanker goed te kunnen diagnosticeren en behandelen. Preventiemaatregelen ten behoeve van het verbeteren van de leefstijl zal een verdere stijging van het aantal diagnoses toekomstig tegen gaan, maar biedt geen oplossing op de korte termijn. We zullen de komende jaren met steeds minder zorgverleners meer patiënten moeten behandelen. De zorg moet daarom mede doelmatiger georganiseerd worden, door middel van samenwerken in netwerken en het omarmen van nieuwe technieken. Ziekenhuizen, zorgaanvragers en zorginstellingen moeten in de regio gezamenlijk afstemming zoeken over hoe de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste zorgverlener kan worden gegeven. Capaciteit en financiële middelen moeten dusdanig worden ingeregeld zodat we kwalitatief goede zorg op een passende manier kunnen inzetten voor de patiënt. Doelmatige inzet van onze capaciteit, optimalisatie van de werkprocessen en afwegingen op het gebied van zinnige en zuinige zorg moeten de groei voor een belangrijk deel kunnen opvangen. LabPON voorziet hierin door als organisatie voorop te lopen met nieuwe technieken en alle kennis (subspecialismen) inclusief moleculair onderzoek zelf in huis te hebben. Bij uitzondering en noodzaak zoals een zeldzame casus vallen wij terug op de specifieke expertise van een UMC in ons netwerk.

Wij geloven als LabPON sterk in regionale samenwerkingsverbanden vanuit kennis/kunde en schaalgrootte om toekomstbestendig te kunnen zijn en blijven. Hiervoor hebben we verschillende samenwerkingsverbanden zoals IDON en het Kenniscentrum Pathologie opgericht. IDON (Integrale Diagnostiek Oost-Nederland) is een coöperatie die zich inzet voor integrale medische diagnostiek in de regio, met als doel om zorgverleners in de 1e lijn optimaal te ondersteunen. De coöperatie bestaat uit LabPON, Labmicta, Medlon BV en MRON. IDON streeft naar een digitaal regionaal platform voor alle medische diagnostiek met verbinding naar de 2e lijn. Met behulp van een digitaal regionaal platform kunnen zorgverleners in de nabije toekomst efficiënt verschillende vormen van diagnostiek aanvragen en hebben ze inzicht in elkaars uitslagen. Hierdoor hebben ze sneller toegang tot de juiste informatie en kan dubbel diagnostiek voor zover van toepassing worden voorkomen en is noodzakelijke (behandel-)info snel beschikbaar.

Het Kenniscentrum Pathologie is een samenwerkingsverband tussen de pathologie vakgroepen van Isala, Deventer Ziekenhuis en LabPON. Wij geloven dat we de kwaliteit van de (oncologische) patiëntzorg kunnen optimaliseren door op het gebied van de pathologie diagnostiek samen te werken en kennis uit te wisselen op specifieke terreinen. Innovaties op bijvoorbeeld het gebied van digitalisering en Artificial Intelligence evenals technologische innovaties op het gebied van moleculaire pathologie zoals DNA-/RNA sequencing beïnvloeden ons vakgebied intensief en zijn een noodzaak voor het leveren van de gevraagde diagnostiek voor consult. Om deze innovaties te bereiken is schaalvergroting en samenwerking vereist.

Mede met behulp van bovengenoemde samenwerkingsverbanden kunnen we de regionalisatie verder inrichten en zijn we in staat de zorgprocessen binnen de regio verder te optimaliseren. De noodzaak van dergelijke samenwerkingsverbanden wordt steeds groter; samen kunnen we de toenemende druk op de zorg aan en zijn we toekomstbestendig. Ook als deze in de komende jaren met 30% stijgt en steeds complexer wordt.

IKNL aantal diagnoses kanker stijgt nieuws oktober 2022

© Copyright | LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND | Alle Rechten Voorbehouden