• Start
  • Nieuws
  • Laatste nieuws
  • Tijdelijk LabPON beleid ten aanzien van obducties in verband met COVID-19

Tijdelijk LabPON beleid ten aanzien van obducties in verband met COVID-19

Obducties worden in principe niet meer gedaan, tenzij er een nadrukkelijke medische noodzaak toe is. In deze gevallen kan er overleg met de verantwoordelijke patholoog en/of de afdeling pathologie plaatsvinden of de obductie alsnog doorgang kan vinden.

Obductie elders kan niet plaatsvinden. Beleid van de meeste (academische) ziekenhuizen is geen overledenen van elders over te nemen.

  • Indien er toch overwogen om een obductie uit te voeren, dient vooraf een COVID-19 sneltest plaats te vinden. De uitslag dient men af te wachten en deze dient negatief te zijn alvorens er tot obductie kan worden overgegaan (eventueel op de volgende dag).
  • Kindersecties < 24 weken kunnen gewoon doorgang vinden. Het risico op verticale transmissie (van moeder naar kind) is volgens nu bekende gegevens nagenoeg nihil.
  • Voorlopige bevindingen van de sectie worden enkel telefonisch besproken met de aanvrager en toeschouwers zijn niet meer toegestaan in het mortuarium.

Bovenstaande beleid sluit aan bij de aanbevelingen van de Nederlandse Verenging voor Pathologie. Hiermee stellen we onze eigen medewerkers minder aan eventuele risico’s bloot en reduceren we het gebruik van beschermende middelen. Middelen die nu hard in de ziekenhuizen nodig zijn.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND