Accreditatie ISO 15189:2012

Het Laboratorium Pathologie Oost-Nederland (LabPON) is NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer M268. De NEN-EN-ISO 15189 specificeert eisen die gelden voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria.

Deze ISO 15189 accreditatie kan gezien worden als een officieel keurmerk van de kwaliteit van het laboratorium Pathologie Oost Nederland.

Laboratoria die erkend zijn door de RvA en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat de patiënt, aanvrager en zorgverzekeraar verzekerd zijn van een hoog kwaliteitsniveau.

Bekijk het certificaat van deze accreditatie:

?p=image&src=file%3Dimages%252FRvA ISO 15189 accreditatie
© Copyright | LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND | Alle Rechten Voorbehouden