Skip to main content

Aanvraagformulieren

Aangezien de bevindingen van het pathologisch onderzoek altijd binnen de juiste klinische context geïnterpreteerd dienen te worden, is een duidelijk leesbaar en zo volledig mogelijk ingevuld aanvraagformulier essentieel, ongeacht het type onderzoek (i.e. cytologie, histologie, vriescoupe en/of obductie).