• Start
  • Aanvragen & inzenden
  • Aanvraagformulieren

Aanvraagformulieren

Aangezien de bevindingen van het pathologisch onderzoek altijd binnen de juiste klinische context geïnterpreteerd dienen te worden, is een duidelijk leesbaar en zo volledig mogelijk ingevuld aanvraagformulier essentieel, ongeacht het type onderzoek (i.e. cytologie, histologie, vriescoupe en/of obductie).

Aanvraagformulier EUS / EBUS punctie

Aanvraagformulier EUS / EBUS punctie

Download
  • Versienummer: 01
  • Versiedatum: 04-07-17
Aanvraagformulier OVHIPEC-2 studie

Aanvraagformulier OVHIPEC-2 studie

Download
  • Versienummer: 01
  • Versiedatum: 28-05-20
COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND