• Start
  • Nieuws
  • Laatste nieuws

Baarmoederhals uitstrijken

Bevolkingsonderzoek versus Medische indicatie.
Wat is er veranderd met de invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en wat zijn de pitfalls?

Obductie in tijden van COVID-19

Inmiddels leven we al geruime tijd in het corona tijdperk, en het landelijk beleid, n.l. om geen obducties uit te voeren, vooral vanwege de noodzaak tot beperking van het personenverkeer, beslag op de beschermingsmiddelen en onduidelijk risico over de vitaliteit van het virus na overlijden, is recent genuanceerd.

Uitstrijkjes in het kader van BVO

Beste collega,

Naar aanleiding van vragen of materiaal wel in behandeling wordt genomen door Laboratorium Pathologie Oost Nederland sturen wij u deze informatie.

Nieuwe privacy proof verzendetuis

Nieuwe privacy proof verzendetuis

Beste collega,

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat LabPON, met ingang van heden, over op het gebruik van privacy proof verzendetuis.

U hoeft zelf niets te doen. De komende weken ontvangt u een aantal nieuwe complete sets met verzendmateriaal voor histologisch onderzoek, uiteraard zijn de etuis ook te gebruiken voor het verzenden van verzendmateriaal voor cytologisch onderzoek.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND