Skip to main content

LabPON en UMCU kiezen voor elkaar

Woensdag 22 november 2023 staat in het teken van de verkiezingen. Maar niet alleen voor de Tweede Kamer.

LabPON en UMCU hebben ervoor gekozen om een samenwerking aan te gaan voor de moleculaire diagnostiek. De partijen delen over en weer laagdrempelig kennis en consulteren elkaar waar nodig. Daarnaast treden ze onder andere samen op in de uitvoering van de TSO500 (Illumina).

LabPON en UMCU hebben vandaag de SLA ondertekend en daarmee elkaar formeel als samenwerkingspartners gekozen. Wij kijken uit naar de prettige samenwerking de komende jaren.

 Ondertekening SLA LabPON   UMCU

LabPON en ZGT tekenen een langdurige overeenkomst

Laboratorium Pathologie Oost-Nederland (LabPON) en Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) hebben afgelopen week het contract voor de periode tot en met 2030 getekend. Met het tekenen van de overeenkomst zetten bestuurders Rycolt Hamoen van LabPON en Frank Janssen van het ZGT de samenwerking voort voor de komende acht jaren.

BVO Colon audit succesvol doorstaan

Vandaag hebben we het auditteam van de screeningsorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland ontvangen in het kader van onze bijdrage aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Infobulletin december 2022

RvA ISO audit

Het auditteam van de Raad voor Accreditatie (RvA) heeft LabPON afgelopen oktober gevisiteerd in het kader van een eerste controle van de 4-jarige certificeringscyclus NEN-ISO15189 Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie. Tijdens deze audit werd één bevinding geconstateerd. Bij de omvang bepaling werd snel duidelijk dat deels al wordt voldaan aan de eisen uit deze norm. Als aanvullende acties werden interne documenten verder aangescherpt. Deze oplossing werd door de RVA positief beoordeeld waarmee de bevinding werd opgeheven. We kijken terug op een succesvolle afsluiting van deze auditronde.