Aanvraagformulier pathologisch onderzoek

 • Synoniemen: Aanvraagformulier histologie, Formulier histologie
Aanvraagformulier pathologisch onderzoek
No video selected.

Specificatie

 • Type onderzoek: Cytologisch onderzoek algemeen | Histologisch onderzoek
 • Versienummer: 2
 • Versiedatum: 30-08-19

Bij inzending van lichaamsweefsel of lichaamsvocht van een patiënt dient een duidelijk leesbaar en volledig ingevuld aanvraagformulier te worden gevoegd.

Denk bij het invullen aan de correcte vermelding van:

 • Afnametechniek;
 • Afnamelocatie (plaats, zijde, etc.);
 • Relevante klinische gegevens (zoals beeldvormende technieken);
 • Relevante voorgeschiedenis;
 • (Recente) therapie;
 • Materiaalaspecten lichaamsvocht (bloederig, helder, troebel);
 • Aantal monsters.

Bijbehorende monsterpotjes

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND