Skip to main content

Per aard materiaal

Voor het pathologisch onderzoek is het noodzakelijk dat het lichaamsmateriaal van de patiënt zijn morfologie en natuurlijke vorm behoudt. Het meeste materiaal dient dan ook snel en adequaat te worden geconserveerd in een ruime hoeveelheid voorgeschreven fixatief.
Raadpleeg deze inzendinstructies voor de handelwijze omtrent verpakking en fixatie per soort lichaamsmateriaal. Ook de verschillende aanvraagprocedures en eventuele patiëntinstructies zijn hierin opgenomen.

Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met de afdeling Histologie of Cytologie.

Botboring

  • Synoniemen: Beenmergbiopt, Cristabiopt, Bot, Botpijpje, Sternum, Beenmerg

Botweefsel

  • Synoniemen: Bot, Os, Botmeel, Boormeel, been

Brickerblaas urine

  • Synoniemen: Brickerstoma, Ileumblaas, Neoblaas

Bronchus brush

  • Synoniemen: bronchus borstel

Bronchusspoelsel

  • Synoniemen: Bronchusspoeling, Bronchus secreet, Spoeling

Buikspoelvocht (gespoeld met fysiologisch zout)

  • Synoniemen: Vocht cytologie, Buikvocht, Spoeling buik, Buikspoeling

BVO Colon

  • Synoniemen: BVO Darm, bevolkingsonderzoek darmkanker