Skip to main content

Informatie omtrent ontvangst eigen materiaal

Contact:

Boerhaavelaan 59
7555 BB te Hengelo
T 088-5374500
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo2trans

Als uw weefsel of cellen door uw behandelend arts ten behoeve van pathologisch onderzoek opgestuurd is naar LabPON wordt na dit onderzoek restmateriaal opgeslagen. Dit kan weefsel op fixatiemedium bij grotere weefsels betreffen (bij biopten bijvoorbeeld niet), weefsel of cellen in paraffineblokjes of weefsel of cellen op glaasjes. Incidenteel is er weefsel ingevroren. Dit materiaal kan dan later, bijvoorbeeld als nieuwe technieken beschikbaar komen of er nieuwe klinische informatie is, gebruikt worden voor aanvullend diagnostisch onderzoek.

De bewaartermijnen zijn als volgt:

Weefsel op fixatiemedium
(alleen bij grotere weefsels) 
 3 maanden 
Weefsel en cellen in
paraffineblokjes
 30 jaar
Weefsel en cellen op glaasjes  30 jaar
Ingevroren weefsel als ook
materiaal in paraffine
aanwezig is.
 1 jaar
Ingevroren weefsel bij
ontbreken materiaal in
paraffine.
 30 jaar

U heeft als patiënt het recht om op eigen verzoek eigen restmateriaal op te vragen bij LabPON. U accepteert daarmee de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking gestelde materiaal en bent u er van bewust dat eventueel toekomstig
pathologisch-diagnostisch onderzoek op basis van dit materiaal niet meer mogelijk is.

LabPON voldoet aan dit verzoek op een dusdanige wijze zodat op veilige en correcte manier restmateriaal aan u wordt  afgestaan, waarbij u op juiste wijze zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd over de consequenties en veiligheidsaspecten.

Het “Aanvraagformulier eigen medische gegevens/ materiaal” kan op deze website worden gedownload. U kunt uw aanvraag via post insturen t.a.v. het secretariaat LabPON, klik hier voor de contactgegevens. 

Ook kunt u uw aanvraag digitaal insturen via een beveiligde email.

 

Stuur veilige mail

 

Voor restweefsel dient dit verzoek uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het onderzoek binnen te zijn bij LabPON. Dit in verband met de bewaartermijn van maximaal 3 maanden. Wanneer het af te halen restmateriaal weefsel op
fixatiemedium betreft dan wordt dit weefsel uit veiligheidsoverwegingen eerst gespoeld met water alvorens verpakt te worden. Het fixatiemedium is namelijk een schadelijke stof. Veiligheidsinformatie wordt aan u verstrekt. 

Afhalen

Er wordt met u een afspraak gemaakt tijdens kantooruren voor het afhaalmoment. Het “Aanvraagformulier eigen medische gegevens/ materiaal” dient volledig en ondertekend te zijn en u dient te beschikken over een geldig legitimatiebewijs.

Indien u niet zelf het restmateriaal kunt afhalen kunt u iemand anders machtigen. Het “Aanvraagformulier eigen medische gegevens/ materiaal” en het “Machtigingsformulier toegang tot medische gegevens” dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn. De gemachtigde dient zich te legitimeren bij het afhalen van uw restmateriaal en over een kopie van uw legitimatiebewijs te beschikken.

U dient bij het afhalen te tekenen voor ontvangst van het restmateriaal.

LabPON behoudt zich het recht voor om de machtiging te verifiëren bij de verstrekker van de machtiging.