• Start
  • Nieuws
  • Laatste nieuws

Nieuwe privacy proof verzendetuis

Nieuwe privacy proof verzendetuis

Beste collega,

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat LabPON, met ingang van heden, over op het gebruik van privacy proof verzendetuis.

U hoeft zelf niets te doen. De komende weken ontvangt u een aantal nieuwe complete sets met verzendmateriaal voor histologisch onderzoek, uiteraard zijn de etuis ook te gebruiken voor het verzenden van verzendmateriaal voor cytologisch onderzoek.

Publicatie in The Lancet Oncology

Op 8 januari werd baanbrekend onderzoek gepubliceerd in The Lancet Oncology waarin werd aangetoond dat met artificiële intelligentie prostaatkanker in biopten automatisch kan worden gediagnosticeerd en gegradeerd op het niveau van expert pathologen. Onze pathologen, Christina Hulsbergen en Robert Vink, hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.

ChristinaRobert 2

Promotie Marieke Hogenes

Promotie Marieke Hogenes

Op woensdag 2 oktober 2019 heeft onze collega-patholoog Marieke Hogenes met succes haar proefschrift “B CELLS AND REGULATORORY T CELLS IN GRAFT VERSUS HOST DISEASE; A clinicopathological study in humanized mice” verdedigd aan de Universiteit Utrecht . Wij feliciteren haar graag met het behalen van deze prachtige prestatie.

Zorgdomein

Op 24 mei jl. hebben alle bij LabPON aanvragende huisartsen een brief gekregen over de mogelijkheid om binnenkort digitaal onderzoek aan te vragen via ZorgDomein.

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND