• Start
  • Nieuws
  • Laatste nieuws

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek huisartsen

Samenvatting

De respondenten zijn (heel) tevreden over de contacten met de medewerkers van LabPON, inclusief de pathologen en bodes. Daarnaast is men (heel) tevreden over het PA verslag, zowel inhoudelijk als over de doorlooptijd.

De Website werd door 70% bezocht, de meesten 1x per kwartaal. Van de bezoekers weet 53% van het bestaan van de inzendinstructies. Over de Website en de toegankelijkheid van de inzendinstructies is men (heel) tevreden.

Over de frequentie of tijdstip bode, het verpakkingsmateriaal en de koppelbaarheid van het PA verslag met het HIS was men in enkele gevallen minder tevreden. Helaas werd dit niet in alle gevallen toegelicht, of mocht er geen contact worden gezocht met de betreffende inzender.

Naar aanleiding van toelichtingen en opmerkingen wordt, waar mogelijk, contact opgenomen met de betreffende deelnemer. Enkele opmerkingen van administratieve aard en t.a.v. de verpakkingsmaterialen zijn daarbij opgehelderd en/of opgelost. Een aantal acties loopt nog.

Nieuwsbrief juni 2016

Instructievideo huidweefsel beschikbaar

Op onze Website is een instructievideo geplaatst voor het inzenden van huidweefsel. Daarin wordt uitgelegd waarom het essentieel is om de diverse rubrieken op het aanvraagformulier in te vullen en welke informatie daarbij precies van u verwacht wordt. Daarnaast is overzichtelijk in beeld gebracht of en hoe de verschillende huidweefsels gefixeerd moeten worden, wat de eventuele bewaarcondities voorafgaand aan transport zijn en welk onderzoek moet worden aangekondigd. Ook wordt ingegaan op de risico’s van te weinig fixatievloeistof (bijv. door lekkage). Correcte nummering, controle, verpakking en verzending maken de instructie compleet. De video is gemaakt in samenwerking met het MST.

Bekijk de video bij de instructie huidbiopten

LabPON wereldwijd koploper in digitalisering werkwijze pathologisch laboratorium

LabPON wereldwijd koploper in digitalisering werkwijze pathologisch laboratorium

Revolutionaire digitale ontwikkeling binnen de pathologie.

Pathologie speelt een cruciale rol in het bepalen van een ziektebeeld. Verdachte weefselmonsters worden met een microscoop onderzocht om te bepalen of het weefsel bijvoorbeeld kwaadaardig is. Als een van de grootste pathologisch laboratoria in Nederland, brengt labPON advies uit over meer dan 55.000 histologische weefsels per jaar.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Middels de nieuwsbrief LabPON informeren we u over nieuwe ontwikkelingen, aanbod cursussen en workshops, voorstellen nieuwe stafleden, aandachtspunten voor het inzenden van patiëntmateriaal, etc.

Inzenden urine door huisartsen

Inzenden urine door huisartsen

Ons Laboratorium ontvangt geregeld vragen van huisartsen over het inzenden van urine voor cytologisch onderzoek. Met name de vraag welke monsterhouders (buizen) daarvoor gebruikt moeten worden wordt vaak gesteld.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND