• Start
  • Nieuws
  • Laatste nieuws

Het nieuwe Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Aan de huisartsen en assistenten in de regio Twente - Achterhoek

Geachte collega,

Zoals u wellicht ondertussen al weet gaat per 1 januari 2017 het nieuwe bevolkingsonderzoek (BVO) baarmoederhalskanker van start.
Vanaf dat moment zal het celmateriaal, dat wordt afgenomen in het kader van het bevolkingsonderzoek, primair onderzocht worden op de aanwezigheid van Humaan Papillomavirus.

Met enige regelmaat krijgen wij van u vragen omtrent de veranderingen van het BVO, met name over praktische logistieke vraagstukken en over vervolgonderzoek.

Voor het BVO-nieuwe stijl onderzoek zijn landelijk 5 laboratoria geselecteerd. In ‘onze’ regio is dat het RadboudUMC. De organisatie blijft in handen van het SBO-Oost.
Wij mogen tot 1 december de ‘oude’ BVO-aanvragen in ontvangst nemen en afhandelen. Ons is een korte overgangsperiode gegund voor materiaal dat vanwege logistiek nog na 1 december ontvangen wordt.

Nieuwsbrief oktober 2016

'Pathologie 2.0 : digitale pathologie van waarde' in Mereveld te Utrecht

Op 2 november a.s. organiseert MedicalPHIT het congres 'Pathologie 2.0 : digitale pathologie van waarde' in Mereveld te Utrecht.
Is het aan te tonen dat de investeringen in digitale pathologie het waard zijn? Dit is één van de vragen waarop u antwoord krijgt tijdens het congres ‘Pathologie 2.0’.
Met de beproefde methode  'Batenmanagement’ ziet u hoe de kosten en baten van digitale pathologie inzichtelijk kunt maken. Voor de toepassing van deze methode kijken we ook buiten de wereld van de pathologie.  De baten van digitale pathologie zijn er namelijk ook voor de aanvrager en de patiënt.

LabPON implementeert Next Generation Sequencing

Simultane mutatieanalyse van een groot aantal moleculaire markers met een minimale hoeveelheid patiëntmateriaal

Snelle ontwikkelingen in de moleculaire pathologie

Het veld van de moleculaire diagnostiek in de pathologie verandert snel en het aantal moleculaire targets met klinische relevantie neemt toe. De verwachting is dat op niet al te lange termijn een veelvoud aan moleculaire markers als basis zal dienen voor op maat gemaakte therapieën voor de patiënt (Personalized Medicine), rekening houdend met het specifieke moleculaire profiel van de tumor van de patiënt.

Klacht, vraag of suggestie?

Meld ze via onze website

Het Laboratorium Pathologie Oost Nederland staat voor het leveren van zeer goede service en diagnostiek. Ons kwaliteitssysteem is er op gericht om fouten te voorkomen en het proces steeds te onderzoeken op mogelijke verbeteringen. Desondanks kan het voorkomen dat er onduidelijkheden of klachten zijn, of dat u mogelijkheden ziet die tot verbetering kunnen leiden.

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek huisartsen

Samenvatting

De respondenten zijn (heel) tevreden over de contacten met de medewerkers van LabPON, inclusief de pathologen en bodes. Daarnaast is men (heel) tevreden over het PA verslag, zowel inhoudelijk als over de doorlooptijd.

De Website werd door 70% bezocht, de meesten 1x per kwartaal. Van de bezoekers weet 53% van het bestaan van de inzendinstructies. Over de Website en de toegankelijkheid van de inzendinstructies is men (heel) tevreden.

Over de frequentie of tijdstip bode, het verpakkingsmateriaal en de koppelbaarheid van het PA verslag met het HIS was men in enkele gevallen minder tevreden. Helaas werd dit niet in alle gevallen toegelicht, of mocht er geen contact worden gezocht met de betreffende inzender.

Naar aanleiding van toelichtingen en opmerkingen wordt, waar mogelijk, contact opgenomen met de betreffende deelnemer. Enkele opmerkingen van administratieve aard en t.a.v. de verpakkingsmaterialen zijn daarbij opgehelderd en/of opgelost. Een aantal acties loopt nog.

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND