• Start
  • Nieuws
  • Laatste nieuws

LabPON implementeert Next Generation Sequencing

Simultane mutatieanalyse van een groot aantal moleculaire markers met een minimale hoeveelheid patiëntmateriaal

Snelle ontwikkelingen in de moleculaire pathologie

Het veld van de moleculaire diagnostiek in de pathologie verandert snel en het aantal moleculaire targets met klinische relevantie neemt toe. De verwachting is dat op niet al te lange termijn een veelvoud aan moleculaire markers als basis zal dienen voor op maat gemaakte therapieën voor de patiënt (Personalized Medicine), rekening houdend met het specifieke moleculaire profiel van de tumor van de patiënt.

Klacht, vraag of suggestie?

Meld ze via onze website

Het Laboratorium Pathologie Oost Nederland staat voor het leveren van zeer goede service en diagnostiek. Ons kwaliteitssysteem is er op gericht om fouten te voorkomen en het proces steeds te onderzoeken op mogelijke verbeteringen. Desondanks kan het voorkomen dat er onduidelijkheden of klachten zijn, of dat u mogelijkheden ziet die tot verbetering kunnen leiden.

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek huisartsen

Samenvatting

De respondenten zijn (heel) tevreden over de contacten met de medewerkers van LabPON, inclusief de pathologen en bodes. Daarnaast is men (heel) tevreden over het PA verslag, zowel inhoudelijk als over de doorlooptijd.

De Website werd door 70% bezocht, de meesten 1x per kwartaal. Van de bezoekers weet 53% van het bestaan van de inzendinstructies. Over de Website en de toegankelijkheid van de inzendinstructies is men (heel) tevreden.

Over de frequentie of tijdstip bode, het verpakkingsmateriaal en de koppelbaarheid van het PA verslag met het HIS was men in enkele gevallen minder tevreden. Helaas werd dit niet in alle gevallen toegelicht, of mocht er geen contact worden gezocht met de betreffende inzender.

Naar aanleiding van toelichtingen en opmerkingen wordt, waar mogelijk, contact opgenomen met de betreffende deelnemer. Enkele opmerkingen van administratieve aard en t.a.v. de verpakkingsmaterialen zijn daarbij opgehelderd en/of opgelost. Een aantal acties loopt nog.

Nieuwsbrief juni 2016

Instructievideo huidweefsel beschikbaar

Op onze Website is een instructievideo geplaatst voor het inzenden van huidweefsel. Daarin wordt uitgelegd waarom het essentieel is om de diverse rubrieken op het aanvraagformulier in te vullen en welke informatie daarbij precies van u verwacht wordt. Daarnaast is overzichtelijk in beeld gebracht of en hoe de verschillende huidweefsels gefixeerd moeten worden, wat de eventuele bewaarcondities voorafgaand aan transport zijn en welk onderzoek moet worden aangekondigd. Ook wordt ingegaan op de risico’s van te weinig fixatievloeistof (bijv. door lekkage). Correcte nummering, controle, verpakking en verzending maken de instructie compleet. De video is gemaakt in samenwerking met het MST.

Bekijk de video bij de instructie huidbiopten

LabPON wereldwijd koploper in digitalisering werkwijze pathologisch laboratorium

LabPON wereldwijd koploper in digitalisering werkwijze pathologisch laboratorium

Revolutionaire digitale ontwikkeling binnen de pathologie.

Pathologie speelt een cruciale rol in het bepalen van een ziektebeeld. Verdachte weefselmonsters worden met een microscoop onderzocht om te bepalen of het weefsel bijvoorbeeld kwaadaardig is. Als een van de grootste pathologisch laboratoria in Nederland, brengt labPON advies uit over meer dan 55.000 histologische weefsels per jaar.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND