Skip to main content

Indicatieve uitstrijk baarmoederhals

  • Synoniemen: Medische indicatie baarmoederhals uitstrijk
Indicatieve uitstrijk baarmoederhals

Specificatie

  • Type onderzoek: Cytologisch onderzoek baarmoederhals
  • Versienummer: 06

Bij inzending van lichaamsweefsel of lichaamsvocht van een patiënt dient een duidelijk leesbaar en volledig ingevuld aanvraagformulier te worden gevoegd.

Denk bij het invullen aan de correcte vermelding van:

  • Afnametechniek;
  • Afnamelocatie (plaats, zijde, etc.);
  • Relevante klinische gegevens (zoals beeldvormende technieken);
  • Relevante voorgeschiedenis;
  • (Recente) therapie;
  • Materiaalaspecten lichaamsvocht (bloederig, helder, troebel);
  • Aantal monsters.

Bijbehorende monsterpotjes