Per aard materiaal

Voor het pathologisch onderzoek is het noodzakelijk dat het lichaamsmateriaal van de patiënt zijn morfologie en natuurlijke vorm behoudt. Het meeste materiaal dient dan ook snel en adequaat te worden geconserveerd in een ruime hoeveelheid voorgeschreven fixatief.
Raadpleeg deze inzendinstructies voor de handelwijze omtrent verpakking en fixatie per soort lichaamsmateriaal. Ook de verschillende aanvraagprocedures en eventuele patiëntinstructies zijn hierin opgenomen.

Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met de afdeling Histologie of Cytologie.

Milt

  • Synoniemen: Lien

Miskraam

  • Synoniemen: Abortus

Mondslijmvliesbiopten

  • Synoniemen: Mondslijmvliesexcisies

Naaldbiopt

  • Synoniemen: Naaldbiopten, Biopsie

Nagelbiopten

  • Synoniemen: Nagel biopt, Biopsie

Naso-pharynxbiopten

  • Synoniemen: neus-keelbiopten, Nasopharinx biopt, Biopsie, Nasofarynx

Neuro

  • Synoniemen: Zenuw

Neusslijmvliesbiopten of poliep

  • Synoniemen: Nasoslijmvliesbiopten of poliep, Ethmoïd, Concha, Sinus, Maxillaris
COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND