Per aard materiaal

Voor het pathologisch onderzoek is het noodzakelijk dat het lichaamsmateriaal van de patiënt zijn morfologie en natuurlijke vorm behoudt. Het meeste materiaal dient dan ook snel en adequaat te worden geconserveerd in een ruime hoeveelheid voorgeschreven fixatief.
Raadpleeg deze inzendinstructies voor de handelwijze omtrent verpakking en fixatie per soort lichaamsmateriaal. Ook de verschillende aanvraagprocedures en eventuele patiëntinstructies zijn hierin opgenomen.

Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met de afdeling Histologie of Cytologie.

Huidcurettage

  • Synoniemen: Dermiscurettage, huid curettage, dermis curettage

Huidexcisie

  • Synoniemen: Dermisexcisie, Dermis excisie, Huid excisie

Huidpunctie

  • Synoniemen: Huid FNA, Subcutaan punctie

Huidspierfascie biopt

  • Synoniemen: Biopt huid spier fascie, biopsie

IUVD

  • Synoniemen: Foetus, abortus

Jejunum biopten

  • Synoniemen: dunnedarm biopten

Jicht

  • Synoniemen: Gewricht, Gewrichtsontsteking, Gewricht ontsteking, Gewrichtsvocht, Gewricht vocht, Artritis
COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND