Skip to main content

Abortus

 • Synoniemen: Miskraam, Mola, vruchtafdrijving, zwangerschapsonderbreking

Inzendinstructie

!! Let op !!

De wijze van inzending hangt samen met de amenorroeduur:

Amenorroeduur:

tot 10 weken:

 • Standaard PA formulier toegestaan (aanvraagformulier obductie echter eveneens toegestaan)
 • Materiaal in formaline inzenden

10-16 weken:

 • Standaard PA formulier toegestaan (aanvraagformulier obductie ook toegestaan)
 • Materiaal vers inzenden (buiten openingstijden gekoeld bewaren tot het moment van inzenden), tenzij in overleg met een van de (kinder)pathologen anders wordt afgesproken. Dit kan afhangen van het type casus. Neem bij vers inzenden altijd contact op met het secretariaat ter aankondiging.

Vanaf 16 weken:

Enkel het officiële sectieformulier is toegestaan als aanvraagformulier en deze MOET tevens worden voorzien van een handtekening van de aanvrager.
Altijd vers insturen (dus niet op formaline of andere vloeistoffen) . Indien buiten openingstijden op koelkasttemperatuur bewaren tot het moment van inzenden. Neem bij inzenden altijd eerst contact op met het secretariaat ter aankondiging.

Aanvullende toelichting met betrekking tot de wijze van verwerking in het laboratorium:

Amenorroeduur tot 16 weken

Tot een amenorroeduur van 16 weken (klinisch miskraam) kan door het laboratorium, afhankelijk van de bevindingen van de kinderpatholoog besloten worden de casus onder een T-nummer of onder een S-nummer te verwerken. Deze aanvraag mag in principe op een standaard PA formulier worden aangevraagd.

Amenorroeduur langer dan 16 weken

Vanaf 16 weken (klinisch IUVD of perinataal overlijden) moet de aanvraag geschieden via het officieel sectieformulier voor kinderobducties. Zonder dit volledig ingevulde formulier en de bijbehorende handtekening van de aanvrager wordt de obductie niet verricht. Zie verder obductie.

Na obductie wordt het kind z.s.m. geretourneerd naar het betreffende mortuarium. Eventuele crematie wordt afgestemd tussen ziekenhuis en crematorium indien ouders aangeven hebben afstand te hebben gedaan van het kind en de begrafenis/crematie NIET zelf te willen verzorgen.

Benodigd aanvraagformulier

Benodigde buis / potje / houder

Verzamellocaties

Ziekenhuizen

Breng de materialen naar het daarvoor bestemde innamepunten of Front-office.

Huisartsen

Hieronder een overzicht van verzamellocaties. De bodedienst van het laboratorium zal patiëntenmateriaal ophalen op de aangegeven tijdstippen.

Klik hier voor de lijst verzamelpunten

Verpakkingsinstructie

Verpakken monsterhouders

Volg onderstaande stappen voor de correcte verzending van de monsterhouders t.b.v. histologisch/cytologisch materiaal:

Verpakkingsinstructie materiaal bij digitaal aanvragen

Klein materiaal

 • Plaats de monsterhouder en/ of glaasjes per patiënt in sealbag met absorptievel;
 • Zorg dat de sealbag goed is afgesloten.

Groot materiaal

 • Plaats materiaal in een passend formaat afsluitbare emmer met een ruime hoeveelheid transportmedium waarbij het preparaat zich vrij moet kunnen bewegen in de emmer.
 • Breng monsterhouder naar het innamepunt of frontoffice van het ziekenhuis of plaats onderzoek op de aangegeven wijze in de transport box van LabPON.

Huisarts

 • Plaats de monsterhouder in de privacy proof verzendetui.

Verpakkingsinstructie materiaal bij NIET- digitaal aanvragen

Klein materiaal

 • Plaats de monsterhouder en/ of glaasjes per patiënt in sealbag met absorptievel;
 • Zorg dat de sealbag goed is afgesloten.
 • Voeg het bijbehorende "Aanvraagformulier pathologisch onderzoek" – plus eventueel andere benodigde formulieren – met monsterhouder toe aan sealbag.

Groot materiaal

 • Plaats materiaal in een passend formaat afsluitbare emmer met een ruime hoeveelheid transportmedium waarbij het preparaat zich vrij moet kunnen bewegen in de emmer.
 • Plaats het bijbehorende "Aanvraagformulier pathologisch onderzoek" – plus eventueel andere benodigde formulieren in een sealbag en hecht deze aan de monsterhouder.
 • Breng monsterhouder naar het innamepunt of frontoffice van het ziekenhuis of plaats monsterhouder op de aangegeven wijze in de transport box van LabPON.

Huisarts

 • Plaats de monsterhouder inclusief betreffende "Aanvraagformulier pathologisch onderzoek" – plus eventueel andere benodigde formulieren met monsterhouder in de privacy proof verzendetui.

Verzending materiaal (insturen materiaal naar LabPON)

Ziekenhuis
Breng naar het innamepunt of frontoffice van het ziekenhuis of plaats onderzoek op de aangegeven wijze in de transport box van LabPON.

Huisarts
Breng privacy proof verzendetui naar een van de afhaalpunten of zet het materiaal klaar om opgehaald te worden door onze transportdienst. Voor enkele huisartsen geldt dat zij het verzendetui zelf naar het laboratorium dienen te versturen.

Uitzondering aanvraagformulier huisarts via Zorgdomein
Een bijbehorend aanvraagformulier (korte versie) gaat per mail (digitaal) en een bijbehorend aanvraagformulier (lange versie) gaat met monsterhouder mee.

Informatie huisarts
De correcte monsterhouders (met fixatief) voor histologisch weefselonderzoek, vagina-/baarmoederhalsonderzoek en urineonderzoek kunnen door huisartsen direct bij LabPON worden besteld. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Ga naar het digitale bestelformulier of neem telefonisch contact op met de Secretariaat LabPON.

Zie ook de volgende onderzoeken