Cervixuitstrijk

 • Synoniemen: Baarmoederhals uitstrijk, Uitstrijkje, Cervex brush Combi, Combibrush, Combi-brush

Inzendinstructie

 • Indien er een portio-uitstrijk wordt gemaakt, mogen er in de voorafgaande 24 uren geen ingrepen aan de portio hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen geen onderzoek, geen spoeling, geen etsing geen medicamenten in de vagina en ook geen antibiotica.
 • Instellen met een droog speculum, dus zonder glijmiddel. Eerst het uitstrijkmateriaal verzamelen, daarna eventueel verder onderzoek.
 • Voor het vervaardigen van de uitstrijk een Cervex-brush combi gebruiken. Zie verder de Handleiding Cervex-brush combi. Met name bij vrouwen met een pin-point (zeer klein) cervix ostium en bij postmenopauzale vrouwen waar de overgangszone zich wat hoger in het endocervicale kanaal heeft teruggetrokken, kan het moeilijk zijn ook de endocervicale cellen te verzamelen. Ook hiervoor is de Cervex-brush combi een geschikt instrument.
 • Breng de naam en de geboortedatum van de patiënt duidelijk leesbaar op de monsterhouder aan. Gebruik geen viltstift of vulpen. Sluit de monsterhouder goed.
 • Vul het aanvraagformulier Medische Indicatie Cytopathologisch Onderzoek Baarmoederhals of het formulier Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker duidelijk leesbaar en volledig in.
  Zie ook: Handleiding Cervex-Brush combi

Benodigde buis / potje / houder

Verzamellocaties

Ziekenhuizen

Breng de materialen naar het daarvoor bestemde innamepunten of Front-office.

Huisartsen

Hieronder een overzicht van verzamellocaties. De bodedienst van het laboratorium zal patiëntenmateriaal ophalen op de aangegeven tijdstippen.

Klik hier voor de lijst verzamelpunten

Verpakkingsinstructie

Verpakken monsterhouders huisartsen

Volg onderstaande stappen voor de correcte verzending van de monsterhouders t.b.v. histologisch materiaal:

 • Plaats de monsterhouder in de sealbag met absorptievel;
 • Verwijder van de sealbag de afdekstrip van de blauwe verzegeling en plak deze goed dicht;
 • Plaats het geheel samen met het betreffende aanvraagformulier in de privacy proof verzendetui en breng deze naar een van de afhaalpunten of zet klaar om opgehaald te worden door onze transportdienst. Voor enkele huisartsen geldt dat zij de verzendetui
  zelf naar het laboratorium dienen te versturen

De correcte monsterhouders (met fixatief) voor histologisch weefselonderzoek, vagina- /baarmoederhalsonderzoek en urineonderzoek kunnen door huisartsen direct bij LabPON worden besteld. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Ga naar het digitale bestelformulier of neem telefonisch contact op met de Medische administratie van LabPON.

Verpakken materiaal ziekenhuizen

Volg onderstaande stappen voor de correcte verzending van de monsterhouders:

Klein materiaal

 • Verpak de potjes en/of glaasjes per patiënt in een kangoeroezakje *;
 • Voeg het bijbehorende "Aanvraagformulier pathologisch onderzoek" – plus eventueel andere benodigde formulieren - toe in het voorvakje *;
 • Breng naar het innamepunt of frontoffice van het ziekenhuis of plaats onderzoek op de aangegeven wijze in de transportbox van LabPON

Groot materiaal

 • Plaats materiaal in een passend formaat afsluitbare emmer met een ruime hoeveelheid transportmedium waarbij het preparaat zich vrij moet kunnen bewegen in de emmer.
 • Voeg het aanvraagformulier in een afsluitbaar zakje ( bijvoorbeeld kangoeroezakje *), sluit af en hecht deze aan de emmer.
 • Breng naar het innamepunt of frontoffice van het ziekenhuis of plaats onderzoek op de aangegeven wijze in de transportbox van LabPON.

* Het gebruik van kangoeroezakjes heeft sterk de voorkeur! Als alternatief kunnen ook andere zakjes worden gebruikt, draag zorg voor bundeling van materialen van één patiënt om verwisselingen te voorkomen!

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND