TransBronchial Needle Aspiration TBNA

  • Synoniemen: Longpunctie, Carina punctie

De inzendinstructie staat beschreven bij het volgende item:

COPYRIGHTS 2021 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND