Skip to main content

Infobulletin december 2022

RvA ISO audit

Het auditteam van de Raad voor Accreditatie (RvA) heeft LabPON afgelopen oktober gevisiteerd in het kader van een eerste controle van de 4-jarige certificeringscyclus NEN-ISO15189 Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie. Tijdens deze audit werd één bevinding geconstateerd. Bij de omvang bepaling werd snel duidelijk dat deels al wordt voldaan aan de eisen uit deze norm. Als aanvullende acties werden interne documenten verder aangescherpt. Deze oplossing werd door de RVA positief beoordeeld waarmee de bevinding werd opgeheven. We kijken terug op een succesvolle afsluiting van deze auditronde. 

RVA audit 2022

Landelijke visitatie commissie NVVP

Naast de RvA-ISO audit hebben we nog een kwaliteitsaudit gehad. De vakgroep is gevisiteerd door de landelijke visitatie commissie (LVC) van de NVVP. De LVC gaf aan onder de indruk te zijn van ons laboratorium, het proces en de transparantie hoe wij over onze dienstverlening praten. Tijdens de visitatie is gesproken met raad van besturen en medische staven van de ziekenhuizen waarvoor wij de diagnostiek verwerken. Het definitieve visitatierapport verschijnt naar alle waarschijnlijkheid begin 2023.  

Diagnostiek en eigen risico

Ieder onderzoek voor pathologie wordt in rekening gebracht volgens het landelijk vastgestelde tariefsysteem door middel van zwaartecategorieën, gebaseerd op beleidsregels van de NZA. De kosten worden in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar van de patiënt en komen ten laste van het eigen risico. Het is voor patiënten soms onduidelijk dat pathologie onderzoek ten laste komt van het eigen risico. Indien u uw patiënten wilt wijzen op de tarieven die wij voor pathologie onderzoek in rekening brengen verwijzen wij u graag naar onze website

Aankondiging KTO eerstelijns

In het eerste kwartaal van 2023 willen we een klanttevredenheidsonderzoek gaan uitvoeren voor de Eerstelijn. Met het klanttevredenheidsonderzoek willen we de beleving over onze dienstverlening in kaart brengen en naar boven halen waar nog knelpunten zitten en verbeteringen te behalen zijn. Indien u de KTO op een ander mailadres wilt ontvangen dan het mailadres waarmee u ingeschreven bent voor ons infobulletin kunt u dat hier doorgeven. 

Cervix cytologie

Recent heeft de afdeling cytologie het apparaat Viper van BD in gebruik genomen voor de Cervix onderzoeken. Op de Viper zijn enkel de SurePath monsterhouders van BD te gebruiken (zie afbeelding). Indien u deze niet (meer) op voorraad heeft, kunt u deze bestellen via onze website

Ontwerp zonder titel