Skip to main content

Specifieke aanvragen

Aanvraag endo-echogeleide punctie

  • Synoniemen: EUS punctie, EBUS punctie

Als internist of longarts kunt u bij de afname van een endo-echogeleide punctie in uw eigen ziekenhuis gebruikmaken van assistentie door een analist van LabPON.

Aanvraag obductie

  • Synoniemen: Obductieaanvraag obstetrie en neonatologie, obduceren, sectie, autopsie

Als behandelend arts kunt u een verzoek tot het verrichten van een obductie indienen door middel van het Aanvraagformulier obductie.

Aanvraag urine cytologie (voor huisartsen)

  • Synoniemen: Urine onderzoek

Als huisarts kunt u urine inzenden voor cytologisch onderzoek. Download daartoe het Aanvraagformulier urine cytologie.

Aanvragen CITO onderzoek

  • Synoniemen: Spoed onderzoek, sneldiagnose

Slechts in uitzonderingsgevallen kan een CITO onderzoek worden aangevraagd.

Aanvragen vriescoupe

  • Synoniemen: Sneldiagnostiek, vriescoupe

Tijdens openingstijden van het laboratorium dient een vriescoupe tenminste een werkdag van te voren te worden aangemeld bij het Secretariaat pathologie van het laboratorium met vermelding van de personalia van de patiënt(e), aanvrager en tijdstip OK. Vriescoupes voor maandag, opgeven op vrijdagmiddag, of indien dit niet mogelijk is, op maandag tussen 8.00 en 8.30 uur.
Vriescoupes op locatie moeten zoveel mogelijk tussen 8:00 en 10:00 uur worden gepland. Als dit niet mogelijk is, dient de handelwijze in overleg met de desbetreffende patholoog te worden besproken. Mogelijk zal het uitgenomen lichaamsmateriaal dan bij de receptie van het laboratorium moeten worden bezorgd (via de hoofdingang, zijde Geerdinksweg).
Buiten openingstijden onverwachte vriescoupes afspreken na overleg met de dienstdoende patholoog, klik hier voor contactgegevens.

Aanvullende bepalingen aanvragen

  • Synoniemen: Aanvullend onderzoek

Vragen voor aanvullende bepalingen kunnen worden aangevraagd via het secretariaat. 

PD-L1 en ALK-1 bepalingen op cytologisch materiaal

Het Laboratorium Pathologie Oost Nederland (LabPON) is geaccrediteerd volgens de ISO15189 norm. Een onderdeel van de accreditatie is dat alle immunologische bepalingen op celmateriaal gevalideerd moeten zijn, dat wil zeggen dat de methode van de bepaling betrouwbaar is uitgevoerd.

Radioactief lichaamsmateriaal inzenden

  • Synoniemen: Radio-actief lichaamsmatriaal

Specifieke instructie voor het insturen van radioactief lichaamsmateriaal.