PD-L1 en ALK-1 bepalingen op cytologisch materiaal

No video selected.

Aanvraagprocedure

Het Laboratorium Pathologie Oost Nederland (LabPON) is geaccrediteerd volgens de ISO15189 norm. Een onderdeel van de accreditatie is dat alle immunologische bepalingen op celmateriaal gevalideerd moeten zijn, dat wil zeggen dat de methode van de bepaling betrouwbaar is uitgevoerd.

De PD-L1 en de ALK-1 bepalingen op cytologisch ingeblokt materiaal zijn recent geïntroduceerde bepalingen, waar ook nationaal en internationaal nog veel onderzoek plaats vindt hoe deze het beste betrouwbaar bepaald kunnen worden.

Op histologisch materiaal is deze bepaling al wel betrouwbaar.

Op de cytologische bepalingen van PD-L1 en ALK-1 vindt nu ook in ons lab een hervalidatie plaats waardoor we het predicaat geaccrediteerd volgens ISO15189 voor deze bepalingen tijdelijk niet mogen hanteren. Het validatieproces duurt een aantal maanden (afhankelijk van het aanbod). Hervalideren geeft geen aanleiding om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de uitslagen.

COPYRIGHTS 2019 LABORATORIUM PATHOLOGIE OOST-NEDERLAND