Skip to main content

Aanvragen vriescoupe

  • Synoniemen: Sneldiagnostiek, vriescoupe

Aanvraagprocedure

Tijdens openingstijden van het laboratorium dient een vriescoupe tenminste een werkdag van te voren te worden aangemeld bij het Secretariaat pathologie van het laboratorium met vermelding van de personalia van de patiënt(e), aanvrager en tijdstip OK. Vriescoupes voor maandag, opgeven op vrijdagmiddag, of indien dit niet mogelijk is, op maandag tussen 8.00 en 8.30 uur.
Vriescoupes op locatie moeten zoveel mogelijk tussen 8:00 en 10:00 uur worden gepland. Als dit niet mogelijk is, dient de handelwijze in overleg met de desbetreffende patholoog te worden besproken. Mogelijk zal het uitgenomen lichaamsmateriaal dan bij de receptie van het laboratorium moeten worden bezorgd (via de hoofdingang, zijde Geerdinksweg).
Buiten openingstijden onverwachte vriescoupes afspreken na overleg met de dienstdoende patholoog, klik hier voor contactgegevens.

Aandachtspunten:

  • Meld de naam en geboortedatum van de patiënt, de klinische gegevens, aard van het materiaal, de vraagstelling van het onderzoek, aanvragend arts en ziekenhuis (locatie).
  • Maak afspraken omtrent de datum en de tijd van het vriescoupe onderzoek. Op het afgesproken tijdstip zijn dan een patholoog en een analist in de vriescouperuimte bij de operatiekamer aanwezig. De uitslag zal direct bekend zijn.
  • Indien patholoog en analist niet bij de operatie aanwezig kunnen zijn, dient het uitgenomen materiaal – vers en direct na afname z.s.m. te worden afgeleverd bij LabPON, samen met een volledig ingevuld Aanvraagformulier pathologisch onderzoek. Vermeld hierbij expliciet dat het een vriescoupe onderzoek betreft en het telefoonnummer waarop de aanvrager bereikbaar is. De uitslag wordt dan ongeveer 20 minuten na ontvangst doorgebeld.
  • Gaat een aangemelde vriescoupe niet door? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan het Secretariaat pathologie van LabPON.
  • Volume monsterhouder overeenstemmend met grootte van het in te sturen weefsel. Minimaal 2x het volume van het weefsel, dit voor het behoud van de vorm.