Skip to main content

Informatie voor huisartsen

Contact:

Boerhaavelaan 59
7555 BB te Hengelo
T 088-5374500
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo2trans

Aanvraagformulier Pathologisch onderzoek

Aanvraagformulier voor het aanvragen van algemeen pathologisch onderzoek.
Bekijk ook de inzendinstructies.

Bestellen inzendmateriaal

U kunt bij LabPON verzendmateriaal bestellen voor het insturen van histologisch of cytologisch onderzoek.

Tarieven eerstelijnsdiagnostiek

Tarieven eerstelijnsdiagnostiek pathologie voor huisartsen. Ieder onderzoek voor pathologie wordt in rekening gebracht volgens het landelijk vastgestelde tariefsysteem, door middel van zwaartecategorieën, gebaseerd op de beleidsregels van de NZA.

Aanvraagformulier Uitstrijk baarmoederhals

Aanvraagformulier voor het aanvragen van onderzoek baarmoederhals.
Bekijk ook de inzendinstructies.

Aanvragen via ZorgDomein

U kunt via Zorgdomein aanvragen voor histologisch of cytologisch onderzoek insturen. Bekijk hier de handleiding.

Aanmeldingsprocedure registratie aanvrager

Voor een adequate verwerking van aanvraag is het van belang dat LabPON de juiste gegevens van de aanvrager ontvangt.

Aanvraagformulier obductie

Aanvraagformulier voor het aanvragen van een obductie.
Bekijk ook de inzendinstructies.

Insturen materiaal

Instructie over de afname en het verpakken van materiaal.

Bekijk hier de poster.

Bevolkingsonderzoek versus Medische indicatie

Inleiding

Naar aanleiding van een recente casus van een patiënte met nu een Cervixcarcinoom stadium IIB schrijven wij dit betoog.

Casus

Kort samengevat betreft het een 56 jarige vrouw met klachten van vaginaal bloedverlies bij wie een uitstrijk is afgedaan als negatief voor hrHPV. In de brief aan patiënte staat dan expliciet vermeld: “hrHPV negatief. Vervolgonderzoek is daarom niet nodig”.
Patiënte blijkt nu, 1 jaar later een HPV73 positief plaveiselcelcarcinoom van haar cervix te hebben. Hoe kan dat?

plaatje_cellen-8477eccf Voor huisartsen
Lees hieronder meer...

Bespreking

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker middels uitstrijkjes van de baarmoederhals is in maart 2017 in Nederland veranderd. Tot 2017 werd in deze uitstrijkjes primair naar de cellen gekeken. Sinds 2017, in het huidige BVO, wordt gescreend middels een PCR test op het humaan papillomavirus (HPV), zonder de cellen te zien. Cervixcarcinomen zijn sterk geassocieerd met een hrHPV infectie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een PCR onderzoek op hrHPV (Roche COBAS 4800 HPV test ) en deze test identificeert separaat HPV16 en HPV18 en detecteert tegelijkertijd de andere hoogrisicotypes (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 en 68) op klinisch relevante infectieniveaus.
De HPV variant waarvoor patiënte positief is bevonden (HPV-73) zit niet in het test panel dat gebruikt wordt voor het BVO en is daardoor bij deze patiënte niet gedetecteerd.

De uitslag van het BVO was: ‘hrHPV negatief. Vervolgonderzoek is daarom niet nodig.’
Deze uitslagen worden door de screeningsorganisatie zowel naar de huisartsen van de patiënten verstuurd als naar de patiënten zelf. In geval van deze patiënte was deze geruststelling onterecht omdat zij klachten had.

Patiënten met klachten horen niet thuis in het BVO baarmoederhalskanker, daar is een medisch indicatie uitstrijk vereist die een ander traject volgt.
Dit staat op ieder aanvraagformulier van het BVO en is door het RIVM en de screeningsorganisaties met de huisartsen gecommuniceerd.
Het is echter niet duidelijk of deze boodschap en de consequenties van deze veranderde manier van screenen duidelijk zijn voor alle uitstrijkende huisartsen / doktersassistenten.
Het screeningslaboratorium biedt geen vangnet voor medische indicatie uitstrijken die (onterecht) ingestuurd worden als BVO uitstrijken. De uitstrijken worden daar geautomatiseerd verwerkt en de genoteerde klinische gegevens worden niet altijd meegenomen in de beoordeling.
Uitstrijken worden pas handmatig beoordeeld als er 1 van de hrHPV types is aangetoond uit de Roche test, anders niet.

Bevolkingsonderzoek "nieuwe" stijl

nieuw bvo bmhk 584

Er wordt nu dus gescreend op hrHPV. Wat wordt bij het huidige BVO gemist, wat eerder wel gezien kon worden?

  • Infecties (SOA’s)
  • Condylomen
  • Andere carcinomen dus het endometrium carcinoom, ovarium carcinoom, doorgegroeide colon/rectum carcinomen en HPV negatieve baarmoederhalskanker of zoals in deze casus baarmoederhalskanker met een ander HPV type..
  • Sarcomen en lymfomen

Medische indicatie uitstrijken

Vrouw met klachten: pijn, abnormaal bloedverlies, abnormale fluor, afwijkende cervix in speculo, etc

plaatje uitstrijkje medicatie

Dan wordt er eerst naar de cellen gekeken op indicatie in combinatie met een HPV test, die een breder spectrum van hrHPV types detecteert dan de test van Roche (18 vs 11 verschillende typen).

Klik hier voor het aanvraagformulier medische indicatie